Wróć do Konkursów

IV Konkurs Literacki „Masz talent! Nasz początek – reszta Twoja”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.
 3. Do konkursu można zgłaszać opowiadania napisane prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), które będą tekstem zainspirowanym zestawem kilku kreatywnych kart kamishibai zaproponowanym przez organizatora konkursu. (karty przedstawiają ilustracje, które powinny zainspirować piszącego np. jeśli karta przedstawia rysunek wachlarza czy telefonu, bądź walizki, to należy ten przedmiot wprowadzić do opowiadania). Ten sam zestaw kart będzie zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu.
 4. Objętość pracy powinna ograniczyć się do 2 -3 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 6. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt.3)
 7. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 8. Ostateczny termin składania prac to 18.12.2018 r., p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły .
 10. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i zgodne z wymogami Regulaminu.

Oto proponowany zestaw kart:

Zamieszczono: 23 listopada 2018 r.

Galeria zdjęć

Galeria biblioteczna


Godziny otwarcia

Poniedziałek

08.50 - 15.30

Wtorek

11.40 - 15.30

Środa

08.00 - 12.45
i 13.40 - 15.30

Czwartek

08.00 - 15.30

Piątek

10.40 - 15.30


Myśl tygodnia

Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko.


Regulaminy

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni


kcek.pl