Wróć do Konkursów

Konkursy w Bibliotece w roku szkolnym 2017/2018

Konkurs dla dzieci i rodziców Wychowanie przez czytanie - „Tato, Mamo czytamy to samo”

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnego działania.
 • Integracja rodziny.
 • Kształcenie nawyku wspólnego czytania, wymiany myśli, opinii, rozmowy.

Uczestnicy:

Uczniowie klas I - III Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Śremie oraz ich Rodzice.

Organizatorzy:

Biblioteka Szkolna (koordynator – Iwona Tomaszewska).

Zasady:

 • Uczestnicy Konkursu – uczeń i jego rodzic/rodzice czytają wybraną książkę , rodzice piszą mini -recenzję– zachętę dotyczącą przeczytanego utworu.
 • Recenzja powinna zawierać informacje na temat tytułu i autora książki.
 • Format prac – prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 • Praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą dane autora: imię, nazwisko(rodzic/rodzice).
 • Uczniowie natomiast wykonują oryginalną - samodzielną( nie można kopiować ilustracji umieszczonych w czytanej książce)ilustrację do książki wspólnie czytanej. Praca może być wykonana w następujących technikach:
  • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),
  • rysunek,
  • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
  • wydzieranka
   prace nie mogą być przestrzenne!
 • Format prac A4 (prace w innym formacie nie będą oceniane). Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.

Termin:

Mini-recenzję - zachętę przeczytanej wspólnie z dzieckiem książki i ilustrację należy złożyć w bibliotece szkolnej do 26.02.2018 r. (recenzja -zachęta drogą elektroniczną na adres: biblioteka@kcek.pl (temat wiadomości e-mailowej: konkurs „Mamo, Tato czytamy to samo”).

Jury zostanie powołane przez organizatora.

Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.

Lista laureatów oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce Biblioteka – Konkursy. Organizator zastrzega sobie prawo do zredagowania tekstów przed ich publikacją.

Zamieszczono: 8 stycznia 2018 r.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

09.00 - 15.30

Wtorek

09.00 - 15.00

Środa

09.35 - 15.00

Czwartek

08.00 - 10.45
i 11.30 - 15.30

Piątek

08.00 - 09.50
i 10.35 - 13.00


Myśl tygodnia

Ten, kto się waha, czeka... czeka... czeka... i traci.


Regulaminy

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni


kcek.pl