Wróć do Konkursów

Konkurs na exlibris szkolnej Biblioteki „Jestem stąd… to widać”

Cele:

 • Zapoznanie uczniów z praktyką stosowania exlibrisu.
 • Kształcenie postawy szacunku dla książki.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Kształcenie postawy współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 SP i Liceum.
 2. Exlibris należy wykonać w formie elektronicznej. Preferowana będzie grafika wektorowa (SVG). Dopuszcza się również wykonanie grafiki rastrowej (PNG, TIFF), przy czym w takim przypadku rozmiar exlibrisu musi wynosić przynajmniej 3000 x 3000 pikseli.
 3. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu- exlibrisu, każda praca powinna zawierać:
  • napis „EXLIBRIS”,
  • element, znak, symbol jednoznacznie kojarzony z naszą szkołą, biblioteką, książką.
 4. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • czytelnością znaku,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  • zgodność z wymogami technicznymi (punkt 2.).
 5. Do pracy należy dołączyć następujące informacje:
  • imię, nazwisko
  • klasa, szkoła
 6. Ostateczny termin przesłania prac: 29.11.2019 r., adres: biblioteka@kcek.pl
 7. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie.

Zamieszczono: 26 września 2019 r.

Galeria zdjęć

Galeria biblioteczna


Godziny otwarcia

Poniedziałek

08.00 - 13.45

Wtorek

09.35 - 10.45
11.30 - 15.30

Środa

08.00 - 14.40

Czwartek

08.00 - 14.40

Piątek

08.00 - 13.45


Myśl tygodnia

Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy.

Jan Paweł II


Regulaminy

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni


kcek.pl