Wróć do Konkursów

Konkursy w Bibliotece w roku szkolnym 2017/2018

„Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas” - konkurs plastyczno - literacki

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich oraz plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3 szkół podstawowych rejonu śremskiego.
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują lapbook na zadany w tytule Konkursu temat czyli „Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas”.
  (Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa).
 4. Prace należy przygotować w oparciu o tekst książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, a szczególnie rozdziały poświęcone Świętom Bożego Narodzenia, własne doświadczenia dotyczące obchodzenia tych Świąt w Polsce, w naszym regionie, rodzinie oraz inne źródła drukowane, elektroniczne.
 5. Praca w formacie A3
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory plastyczne i merytoryczne pracy(zgodność z tekstem utworu, bogactwo informacji)oryginalność pracy, pomysłowość.
 7. Prace powinny dotyczyćściśle tematu konkursu i być zgodne z wymogami Regulaminu. (patrz m.in. pkt. 3 i 5)
 8. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
 9. Ostateczny termin składania prac to 19.01.2018 r. w Bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.

Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zapraszam serdeczni

Iwona Tomaszewska
nauczyciel - bibliotekarz

Zamieszczono: 7 grudnia 2017 r.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

09.00 - 15.30

Wtorek

09.00 - 15.00

Środa

09.35 - 15.00

Czwartek

08.00 - 10.45
i 11.30 - 15.30

Piątek

08.00 - 09.50
i 10.35 - 13.00


Myśl tygodnia

Ten, kto się waha, czeka... czeka... czeka... i traci.


Regulaminy

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni


kcek.pl