Wróć do Między nami rodzicami

Między nami rodzicami

Czy moje dziecko ma dysleksję? Wskazówki dla rodziców

Nie wszystkie dzieci pomimo dobrej sprawności intelektualnej, a niekiedy inteligencji powyżej przeciętnej mogą nauczyć się dobrze czytać i pisać. Rodzice martwią się tym, a nie zawsze potrafią pomóc swemu dziecku. Dziś zatem kilka podstawowych informacji nt. DYSLEKSJI, terminu stosowanego coraz częściej, a niekiedy nadużywanego.

Specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu mogą dotyczyć DYSLEKCJI ROZWOJOWEJ, która –niestety- utrzymuje się przez całe życie. Dysleksję diagnozuje się tylko wtedy, gdy rozwój umysłowy dziecka jest prawidłowy i dziecko jest zdrowe. Nie diagnozuje jej się, gdy trudności szkolne wynikają z zaniedbań środowiskowych lub dydaktycznych (dziecko opuszcza lekcje, nie nadrabia zaległości, nie pracuje systematycznie). Dysleksja wymaga pracy terapeutyczno-wyrównawczej w szkole oraz wsparcia dziecka w domu, podczas odrabiania lekcji. W dysleksji rozwojowej wyróżnić można kilka jej postaci:

 • Dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania.
 • Dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu zasad ortografii.
 • Dysgrafia – specyficzne trudności w pisaniu –zaburzony poziom graficzny pisma.
 • Dyskalkulia –specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Co może zaniepokoić rodzica i spowodować, że zacznie się on bardziej świadomie przyglądać swemu dziecku od najmłodszych lat:

 • obniżona sprawność ruchowa w zakresie całego ciała, np. trudności w zawiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, w posługiwaniu się nożyczkami, z jazdą na rowerku,
 • dziecko myli prawą i lewą stronę, ma trudności np. w układaniu puzzli, klocków, nie lubi rysować, odwzorowywać szlaczków według wzoru,
 • opóźniony rozwój mowy, dziecko myli litery, przekręca słowa podczas czytania, przestawia sylaby, litery, ma trudności w nauce na pamięć piosenek czy wierszy, ma wadę wymowy
 • trudności z koncentracją , ze spostrzeganiem i pamięcią wzrokową, czasem nadpobudliwość.

Oczywiście, nie wszystkie symptomy występują naraz, ale wystąpienie kilku z nich sygnalizuje rodzicowi, że warto porozmawiać z wychowawcą JUŻ W PRZEDSZKOLU, by szybko zacząć działać, gdyby zostały one potwierdzone i zdiagnozowane w Poradni.

CO WAŻNE! Nie każde dziecko, u którego zdiagnozowano „ryzyko dysleksji” musi stać się uczniem dyslektycznym. Wiele zależy od stopnia „ryzyka dysleksji” oraz wysiłku włożonego w niwelowanie trudności, czyli po prostu w pracę dziecka.

Co można poradzić rodzicom, którzy zauważyli powyższe trudności u swego dziecka?

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz stworzyła Dekalog Dla Rodziców Dzieci Dyslektycznych:

Nie –„nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”

 1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego czy leniwego.
 2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że je zmobilizujesz do pracy.
 3. Nie łudź się, że dziecko z tego wyrośnie lub że je ktoś z tego wyleczy.
 4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego pomocy ogranicza się do czytania
  i pisania oraz skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
 5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale również nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.

Tak – „strzeżonego Pan Bóg strzeże”

 1. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia.
 2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka, skontaktuj się ze specjalistą.
 3. Korzystaj z literatury fachowej i pomocy nauczyciela, terapeuty, logopedy, pedagoga.
 4. Bądź życzliwym i cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem dziecka w jego kłopotach szkolnych.
 5. Chwal dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za wysiłek włożony w nią.

Temat dysleksji jest bardzo obszerny, zachęcam więc do obserwacji dziecka, rozmów
z wychowawcami oraz do sięgania po literaturę fachową, której mamy sporo na rynku .

I pamiętajmy –uczeń z dysleksją też czyta książki!

Za:

 • Przewodniki dla rodziców dzieci z dysleksją: https://euroidea.files.wordpress.com/2012/10/przewodnik-dla-rodzicc3b3w-dzieci-z-dysleksjc485_e-book-pdf-web1.pdf
 • M. Bogdanowicz, Uczeń z dysleksją w szkole, poradnik nie tylko dla polonistów(Gdynia 2005)
 • M. Bogdanowicz, Recepty na dobre czytanie i pisanie, [w:] Jak pomóc dziecku z dysortografią, ODN Zielona Góra 2000) (oraz wiele innych pozycji tej autorki)

Zamieszczono: 11 grudnia 2017 r.

Galeria zdjęć

Galeria biblioteczna


Godziny otwarcia

Poniedziałek

08.00 - 14.40

Wtorek

08.45 - 14.40

Środa

08.00 - 9.45
i 10.45 - 14.40

Czwartek

08.45 - 11.30
i 12.20 - 14.40

Piątek

08.00 - 13.50


Myśl tygodnia

Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko.


Regulaminy

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni


kcek.pl