Wróć do Między nami rodzicami

Między nami rodzicami

Logopeda radzi – jak efektywnie ćwiczyć z dzieckiem

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Daje możliwości precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Poziom językowej komunikacji w dużej mierze determinuje możliwości człowieka. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz relacje z innymi ludźmi. Aby odnieść sukces logopedyczny każdy z uczniów powinien otrzymać wsparcie zarówno ze strony logopedy, nauczyciela oraz rodziców.

Pragnę przedstawić Państwu kilka wskazówek, które mogą wspomóc pracę w zakresie korygowania wymowy wykonywaną w domu:

 • Stała pora ćwiczeń - niech ćwiczenia staną się rytuałem np. ćwiczmy z dzieckiem zawsze po obiedzie.
 • Krócej, ale częściej – aby ćwiczenia nie były nużące, ćwiczmy kilka razy
  w tygodniu, ale krócej. Będą one wówczas efektywniejsze.
 • Nauka przez zabawę – mogą Państwo zachęcić dziecko np. do narysowania jak największej liczby obrazków z głoską, którą ćwiczymy lub poprosić
  o wyszukanie w domu jak największej ilości przedmiotów, w których nazwach się ona ukrywa.
 • Nauka „przy okazji” - ćwiczyć można wszędzie, na spacerze, podczas przygotowania posiłku lub podczas swobodnych rozmów rodziców z dzieckiem.
 • Ćwiczmy razem – wspólne zabawy rodziców i rodzeństwa to bardzo dobra okazja do utrwalania głosek i wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych, bawcie się w naśladowanie m.in lub „zgadul zgadulę” na daną głoskę. W ten sposób można wspólnie miło spędzić czas.
 • Dwie ważne cechy – bądź cierpliwy i konsekwentny.
 • Motywacja do pracy – musimy być wytrwali w dążeniu do celu oraz cieszyć się
  i chwalić dziecko za każdy sukces.
 • Nagrody – może watro umówić się z dzieckiem, że za dobrą pracę na zajęciach otrzyma jakąś nagrodę np. wyjście do kina lub basen.
 • Kontakt z logopedą- rodzice powinni omawiać z logopedą postępy w pracy terapeutycznej dziecka.
 • Czas - należy dać dziecku czas na dojście do celu, nic nie przychodzi od razu. Ważna jest systematyczna praca.

Pamiętajmy, że opieka nad mową dziecka nie może ograniczyć się jedynie do planowanych zgodnie z programem, ćwiczeń logopedycznych w szkole. Na wymowę dzieci należy zwracać uwagę podczas swobodnych wypowiedzi uczniów, przy malowaniu, zabawie, rozmowie z kolegami. Podczas zabaw ruchowych, nauki piosenek czy wierszyków. Należy zwracać uwagę nie tylko na aktywny udział dzieci w tych czynnościach czy dobre opanowanie pamięciowe danego tekstu, ale także na wymowę. Pamiętajmy, że na sukces dziecka składa się praca logopedy, rodziców i dziecka.

Opracowała:
mgr Anna Chmiel

Bibliografia:

 • M. Malkiewicz, „Jarmark logopedyczny. Wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków.”, wyd. HARMONIA, Gdańsk 2007r
 • R. Sprawaka, J. Graban, „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat.”, wyd. HARMONIA, Gdańsk 2007r

Zamieszczono: 4 stycznia 2018 r.

Galeria zdjęć

Galeria biblioteczna


Godziny otwarcia

Poniedziałek

08.50 - 15.30

Wtorek

11.40 - 15.30

Środa

08.00 - 12.45
i 13.40 - 15.30

Czwartek

08.00 - 15.30

Piątek

10.40 - 15.30


Myśl tygodnia

Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko.


Regulaminy

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni


kcek.pl