Wróć do Między nami rodzicami

Między nami rodzicami

Moje dziecko jest inteligentne!

Zastanawiamy się często, jakie zdolności posiadają nasze dzieci, czasem wątpimy, czy w ogóle je posiadają… Porównujemy swoje dzieci z dzieckiem sąsiada, szwagra, kuzynki, koleżanki. I –zupełnie nieświadomie – robimy dziecku dużą krzywdę. Bo okazuje się, że inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych jednostek, profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju jednostki. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach, można je rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia. Co najważniejsze -każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, tylko, że rozwinięte one są w różnym stopniu. Rodzaje inteligencji?  To jest ich więcej…?

Dr Howard Gardner ,profesor Uniwersytetu Harvardaw 1983 roku stworzył TEORIĘ INTELIGENCJI WIELORAKICH, która jest bardzo popularna i akceptowana przez pedagogów, psychologów, naukowców. Koncepcja ta zakłada, że inteligencja nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej, ale istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi. Gardner pokazuje, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno - logiczne, które tradycyjnie testujemy i oceniamy w szkołach. Na podstawie analizy badań z różnych dziedzin: neurologii, psychologii, psychometrii i antropologii wyodrębnił on siedem rodzajów inteligencji.

  • Werbalną /słowną/
  • Matematyczno – logiczną
  • Wizualno – przestrzenną
  • Fizyczno-kinestetyczną
  • Muzyczno-rytmiczną /słuchową/
  • Interpersonalną/międzyludzką/
  • Intraspersonalną/wewnętrzną/

Przyjrzyjmy się zamieszczonym poniżej opisom dzieci z kolejnymi rodzajami inteligencji. Może znajdziecie, drodzy rodzice odpowiedź, jaką inteligencję ma Wasze dziecko? Jak je wspierać?

rodzaj inteligencji

opis

Jak rozwijać daną inteligencję? - Wskazówki dla n-li i rodziców –jak dobierać zadania, ćwiczenia, na co zwracać uwagę podczas lekcji, jak planować dziecku  czas pozalekcyjny, pozaszkolny

werbalna/słowna/

MÓWIENIE

CZYTANIE

PISANIE

Kuba uważnie czyta wszystko, co wpadnie mu w ręce. Uwielbia słuchać bajek, opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela. Na zajęciach chętnie przyłącza się do rozmowy. Umie objaśniać, argumentować i bronić swojego zdania. Często tłumaczy innym dzieciom, jak rozwiązać jakiś problem. Nie nużą go ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne,
a jego opowiadania wyróżniają się bogactwem słownictwa.

 

czytanie książek, pisanie listów, pamiętników, wierszy, opowiadań, działalność w gazetce szkolnej, wynajdywanie informacji w różnych źródłach, robienie wywiadów, rozmaite gry słowne, dyskusje

 

 

 

matematyczno-logiczna

LICZENIE

MIERZENIE

FIGURY

GRY

Jola jest nad wiek poważna. Zawsze jest dobrze zorganizowana. Stara się przewidywać skutki swojego zachowania. Lubi liczyć, rozwiązywać zadania, zagadki
i wyciągać wnioski. Jest dociekliwa, systematyczna i dokładna. W czasie zajęć szkolnych zadaje dużo pytań i sprawdza, czy wszystko zostało poprawnie obliczone
i napisane.

gry logiczne, rozmaite zadania matematyczne, rozwiązywanie problemów matematycznych, planowanie podróży, liczenie w pamięci, stawianie hipotez, zadawanie pytań, programowanie komputerowe, porządkowanie otoczenia (np. miejsca do nauki).

wizualno-przestrzenna

POSTRZEGANIE

GRY PRZESTRZENNE

KOLORY

 

Agatka często się zamyśla w czasie zajęć. Słuchając innych, często rysuje na marginesach esy-floresy. Wyraźnie ożywia się, gdy w książkach obok tekstów pojawiają się obrazki, diagramy, mapki, labirynty. Lubi, kiedy na zajęciach prezentowane są filmy lub pokazy multimedialne. Dostrzega na nich szczegóły, które umykają innym. Wykonane przez nią prace plastyczne wyróżniają się ciekawą tematyką, dobrym wyczuciem koloru, proporcji i dużą liczbą szczegółów. Lubi fotografować, lepić z plasteliny, projektować i wykonywać prace techniczne z różnych materiałów

tworzenie obrazów, rysunków, czytanie
i tworzenie map, planów, wykresów, przedstawianie informacji w postaci graficznej, kodowanie, tworzenie prezentacji komputerowych, nagrywanie filmów, oglądanie dzieł sztuki, wystaw, kółka artystyczne, fotograficzne

fizyczno-kinestetyczna

RUCH

TANIEC

TEATR

Ewa już po chwili zaczyna się wiercić

i kręcić lub manipulować przedmiotami. Najlepiej uczy się wtedy, kiedy może coś wziąć do ręki, wykonać jakąś czynność, klaskać, chodzić itp. Uwielbia sport, taniec, roboty ręczne. Szczególną przyjemność sprawia jej zabawa w teatr. Ma wyrazistą mimikę i gestykulację.

 

ćwiczenia ruchowe, uprawianie jakiejś dyscypliny sportowej, zabawy wymagające refleksu, taniec, robótki ręczne, pantomima, żonglowanie, rozpoznawanie kształtów, faktur, zajęcia teatralne

muzyczno-rytmiczna

GRA

ŚPIEW

RUCH PRZY MUZYCE

Łukasz ożywia się, kiedy na zajęciach słyszy dźwięki muzyki, uczy się piosenki lub tańca. Ładnie śpiewa. Jest szczególnie wrażliwy na wysokość dźwięków i emocje zawarte w utworach muzycznych.
Z łatwością rozpoznaje brzmienie instrumentów. Szybko nauczył się grać na dzwonkach. W czasie zajęć i przerw często nuci pod nosem, pogwizduje lub bębni,
w co się da. Lubi się uczyć, kiedy w tle słyszy muzykę.

 

nauka gry na dowolnym instrumencie, rozpoznawanie melodii, śpiewanie, ruch przy muzyce, taniec, słuchanie muzyki przed i w trakcie uczenia się, relaksacja przy muzyce

interpersonalna

jedna z najważniejszych inteligencji

KONTAKTY Z INNYMI

NAUCZANIE

WSPÓŁPRACA

 

 

Filip uwielbia chodzić do szkoły. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami
i dorosłymi. Ma talent organizatorski. Lubi uczyć się w grupie z innymi dziećmi

i często im przewodzi. Wymienia się z nimi swoimi pomysłami, pyta o zdanie. Jest czuły na nastroje, potrzeby oraz krzywdę innych. Jest lubiany. Często dzieci proszą go
o rozstrzyganie sporów. Ma bliskich przyjaciół, z którymi lubi spędzać wolny czas.

uczenie się w grupach, udział w zabawach
i zadaniach interpersonalnych, ćwiczenia efektywnej komunikacji, spotkania towarzyskie, aktywne kierowanie projektami, udział w życiu rodzinnym,  klasowym i szkolnym

intrapersonalna

WRAŻLIWOŚĆ

INTUICYJNOŚĆ

IDEOWOŚĆ

Tomek jest wyciszony i spokojny, skoncentrowany na swoich wewnętrznych przeżyciach i emocjach. Na zajęciach woli siedzieć z boku, obserwując koleżanki i kolegów, niż uczestniczyć w ich zabawach czy pracy grupowej. Jest bardzo zdyscyplinowany. Na ogół jest mało aktywny na zajęciach. Kiedy udziela odpowiedzi, długo się zastanawia. Stara się stale doskonalić. Jest indywidualistą, lubi się wyróżniać.

obserwacja swoich emocji, uczuć, myśli, czytanie biografii i literatury psychologicznej, prowadzenie dziennika, snucie marzeń, udział w warsztatach psychologicznych

Zapamiętajmy! Nasze dzieci są inteligentne, tylko my –dorośli: rodzice, nauczyciele- stwórzmy im warunki do rozwoju inteligencji. Pamiętajmy, że w polskich szkołach –niestety – nadal tradycyjnie testujemy i oceniamy tylko zdolności lingwistyczno – logiczne. A poza nimi istnieje jeszcze kilka innych inteligencji, które właściwie rozwijane spowodują, że nasze dziecko znajdzie cel w życiu, odniesie sukces na miarę swoich możliwości  i poczuje się szczęśliwe

Zamieszczono: 23 stycznia 2018 r.

Galeria zdjęć

Galeria biblioteczna


Godziny otwarcia

Poniedziałek

08.00 - 14.40

Wtorek

08.45 - 14.40

Środa

08.00 - 9.45
i 10.45 - 14.40

Czwartek

08.45 - 11.30
i 12.20 - 14.40

Piątek

08.00 - 13.50


Myśl tygodnia

Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko.


Regulaminy

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni


kcek.pl